Informacja o wydaniu decyzji z dnia 15 października 2019 r., Nr 23/2019, znak: I-XII.7840.1.15.2019, o pozwoleniu na budowę dwóch zbiorników retencyjnych wraz z przepustem, dwoma budowlami piętrząco-spustowymi i dwoma przelewami awaryjnymi w miejscowości Czerce.