Informacja o wydaniu decyzji z dnia 7 kwietnia 2020 r., znak: N-VIII.7820.1.28.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej od km 15+747,00 do km 13+177,00 – połączenie al. Rejtana (DW 878) z ul. Lubelską (DW 878) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – budowa połączenia alei Rejtana z ul. Lubelską z podziałem na trzy zadania inwestycyjne – zadanie 3: Rozbudowa ul. Gen. Maczka”

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×