Informacja o wydaniu decyzji z dnia 7 kwietnia 2020 r., znak: N-VIII.7820.3.5.2019, zmieniającej decyzję z dnia 8 grudnia 2014 r., znak: I-IX.7820.3.2.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.