Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie lokalizacji przedsięwzięcia pn. Budowa hali obsługowo-remontowej z suwnicą o udźwigu 30 t w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 10 sierpnia 2016 r., Nr 1/9/16, znak: I-IV.746.1.9.2016, w sprawie zmiany decyzji własnej Nr 1/2/16 z dnia 9 maja 2016 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa hali obsługowo-remontowej z suwnicą o udźwigu 30 t w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr ewid.: 409/1, 409/2, 409/3 obręb 214 Staroniwa II, na terenie wojskowym zamkniętym.

                 Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×