Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

I N F O R M A C J A

 

           Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 2 marca 2017r. znak: I-X.7840.1.66.2016, zmieniającej decyzję Nr 53/15 z dnia 29 grudnia 2015r. znak: I-X.7840.1.74.2015, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo-upustowych: Aksmanice, Trójca, Kuźmina, Tyrawa Solna, Końskie)”, w części dotyczącej zezwolenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych S.A. w Warszawie, na usunięcie drzew i krzewów,

          w zakresie odroczenia na okres 3 lat od daty wydania decyzji uiszczenia opłaty ustalonej za wycinkę krzewów oraz nałożenie na Inwestora obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych za krzewy – drzew, na które zostało wydane zezwolenie na usunięcie krzewów.

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 29 marca 2017, godz. 13:32, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×