informacja o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni

OBWIESZCZENIE

 z dnia 20.07.2015r.

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

informuje

o wydaniu postanowienia

znak: I-X.7840.2.69.2014, z dnia 14.07.2015r.

dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 12.06.2015r. Nr 27/15, znak: I-X.7840.2.69.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91” oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 – 155.600, od km 155.650 – 155.660 oraz od km 156.400 – 156.465) i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933 na działkach nr ewid.:

– 1128/5, 1706 obręb Rudna Wielka;

– 829, 996/1 obręb Pogwizdów Nowy;

– 355/1 obręb Miłocin;

– 1, 451/13, 451/27, 451/28, 451/29, 487/8, 85, 90, 481/4, 481/5 obręb 213 Baranówka.

 

            Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.

            Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×