Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w km 70+672 w miejscowości Brzóza Królewska dz 1554 projektowaną kanalizacją sanitarną: grawitacyjną i tłoczną”.