Drukuj

Informacja o o wydaniu decyzji Nr 46/19 z dnia 27.11.2019 r., znak: I-V.7840.1.31.2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w km 70+672 w miejscowości Brzóza Królewska dz 1554 projektowaną kanalizacją sanitarną: grawitacyjną i tłoczną”.