Informuja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę wiaduktów kolejowych w m. Radymno.

 

I N F O R M A C J A

 

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia       12.01.2017r. Nr 3/17, znak: I-X.7840.2.45.2016, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktów kolejowych w km 215.441, 219.613, 224.276, przepustu w km 220.836 w ramach modernizacji (przebudowy) linii kolejowej nr 91 Kraków Osobowy – Medyka na odcinku Munina – Żurawica z wyłączeniem części drogowej” na działkach nr ewid. 590 obręb Tuczempy, nr ewid. 1934/1 obręb Ostrów, nr ewid. 1789/2 obręb Radymno”.

 

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 604, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×