Obwieszczenie o wydanej decyzji dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola – etap I (powiat: sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto Krosno).

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 4 i art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731)

Minister Infrastruktury i Budownictwa

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 27 lutego 2017 r., znak: DAB.1.6631.1.2017.MD.3, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 45/16, znak: l-X.7840.1.50.2016, w części I zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, na budowę dla inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim – etap I (powiat: sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto Krosno), i w części II pkt 1-5, oraz uchylającą ww. decyzję w części II pkt 6-7 i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, pokój nr 329c, w godzinach 9.00 – 15.00 oraz w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15.

Historia zmian:

  • 30 marca 2017, godz. 10:16, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×