Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej, przekroczenie drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek na działkach w m. Iskrzynia

        INFORMACJA

        Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji z dnia 24.10.2017 r. znak: I-XI.7840.1.15.2017 o pozwoleniu na budowę pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przekroczenie drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek w km: 246+688, 247+007, 247+326 na działkach nr ewid. 283 i 115/1 położonych w m. Iskrzynia, gm. Korczyna.”

 

       Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Wójta Gminy Korczyna z dnia 25.07.2016 r. znak: OŚG.6220.6.2016 w sprawie środowiskowych uwarunkowań w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. kanalizacji sanitarnej na środowisko można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 615, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×