Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej, telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego w relacji 47 POSZ Kolbuszowa/Dębica – WS Kolbuszowa – POSZ Dąbrówka – POSZ Niwiska – POSZ Kolbuszowa/Mielec, na odc. B – C

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 3 oraz art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z późn. zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A,

o wydaniu decyzji

znak: I-IX.7840.4.1.2015 z dnia 01.04.2015 r.

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego nr OTK_01; OTK_02; OTK_151 i OTK_152 w relacji 47 POSZ Kolbuszowa/Dębica – WS Kolbuszowa – POSZ Dąbrówka – POSZ Niwiska – POSZ Kolbuszowa/Mielec w związku z realizacją Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podkarpackiego na odcinku B – C”, zlokalizowanego na działce nr ewid. 318 – obręb nr 1 Świerczów, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa (W),

na rzecz Województwa Podkarpackiego. 35-010 Rzeszów Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Roberta Kłaka.

            Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pokój 210, II piętro, w godzinach pracy urzędu.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 7 kwietnia 2015, godz. 16:09, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×