Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na budowę z przebudową linii kolejowej E30 odc. Kraków– Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce.

OBWIESZCZENIE

 

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

informuje

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7840.2.13.2014, Nr 31/14 z dnia 11.06.2014r.

o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce km 111.500 do km 122.100 – Przepust w km 112.203, w tym:

  • budowa przepustu kolejowego w km 112.203,
  • przebudowa rowów,

 

na działkach nr ewid. 742/29, 742/63, 742/30 położonych w obrębie 1 Dębica.

 

            Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×