Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na budowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce, skrzyżowanie dwupoziomowe w m. Zawada.

OBWIESZCZENIE

z dnia 22.10.2014 

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz.U.2013.1594), 

WOJEWODA PODKARPACKI

informuje

o wydaniu decyzji

znak : I-X.7840.2.12.2014 Nr 58/14 z dnia 20.10.2014 r.

o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce od km 111.500 do km 122.100” – Skrzyżowanie dwupoziomowe w km 115.849 wraz z infrastrukturą w tym :

– budowę :

  • wiaduktu drogowego w km. 115.849
  • drogi w km 115.849,
  • sieci trakcyjnej w km. 115.849
  • kanalizacji deszczowej w km. 115.849

– przebudowę :

  • linii energetycznej SN w km. 115.849,
  • wodociągów 200 i Ø 160 w km. 115.849

na działkach nr ewid. : 25/3, 13/3, 41/14, 14/5, 41/13, 41/10, 1145/1, 1146/1, 1147, 1162, 1163/1, 1164, 1178, 1179/1, 1180, 1193, 25/6, 1130/6, 1039/6, 41/15, 34/4, 1130/4, 25/5, 1194, 1195, 1207 i 12/2 obr. Zawada.

            Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×