Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę linii kolejowej na odcinku Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni

 

OBWIESZCZENIE

 

             Stosownie do art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

informuje

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7840.2.73.2012, Nr 22/13 z dnia 23.05.2013r.

 

o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni na obszarze województwa podkarpackiego od km 142.359 do km 143.900 (proj. od km 142.259 do km 143.801) na działkach nr ewid. 1021, nr ewid. 799, nr ewid. 281 obręb Trzciana, gmina Świlcza w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, Kraków – Rzeszów, etap III na odcinku Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni w km 133.600 – 154.900”.

Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak:WOOŚ.4241.3.2013.AH-17 z dnia 13.05.2013r. i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.3.67.2013.AL z dnia 17.04.2013r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Historia zmian:

  • 31 maja 2013, godz. 14:31, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×