Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica linii nr 91

OBWIESZCZENIE

z dnia 11.08.2014r.

                                                                              

                   Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

informuje

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7840.2.61.2013, Nr 46/14 z dnia 05.08.2014r.

 

o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica od km 108.100 do km 109.200 linii nr 91” w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500 w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, na działkach nr ewid. 

Jedn. ewid. Czarna, Obręb: Grabiny:

446/7, 446/8, 456/3, 456/11, 495/1, 495/4, 495/5, 1032/2, 1033/1, 1034/1, 1034/6, 1034/8, 1034/10, 1035/5

Jedn. ewid. Dębica, Obręb: 1:

1, 2/1, 10/2, 11/2, 12/1, 742/33. 

            Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×