Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III. Szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni

OBWIESZCZENIE 

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz.U.2013.1594)

WOJEWODA PODKARPACKI

informuje

o wydaniu decyzji

znak : I-X.7840.2.36.2014 Nr 1/2015 z dnia 08.01.2015 r.

o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: : „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III. Szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143.900 do km 154.900 linii nr 91 obejmującej :

  • przebudowę z budową : skrzyżowania dwupoziomowego w km 151,472 – przebudowa drogi wraz z budową drogi równoległej wzdłuż toru nr 1 w km 151,420-153,400 – przebudowa przejazdu w km 153,374 wraz z budową drogi równoległej wzdłuż toru nr 2 w km 152,580-153,374 z likwidacją przejazdu w km 152,611,
  • budowę : sieci teletechnicznej, sieci sterowania ruchem kolejowym, linii potrzeb nietrakcyjnych,
  • przebudowę : gazociągu w km. 147,693, drogi dojazdowej wzdłuż toru nr 1 w km 148,100-148,470; skrzyżowania dwupoziomowego w km 149,554 –przebudowa drogi, drogi w skrzyżowaniu dwupoziomowym w km 150,944,
  • rozbiórkę : sieci teletechnicznej, sieci sterowania ruchem kolejowym, linii potrzeb nietrakcyjnych,

na działkach nr ewid. :

Jedn. ewid. Świlcza – obr. Świlcza :

1486, 1958, 1957/1, 1956/1, 1956/2,  1470, 1474, 1480/2, 306/2, 1080/3, 1948/1, 1947/1, 1939/1, 1463/1, 1480/1,

Jedn. ewid. Świlcza – obr. Rudna Wielka :

1706, 1934/3, 1933/1, 1108, 1107, 1099, 1089, 1087, 1086, 921, 1967, 2064, 1998/2, 2014, 837, 784/2, 1080, 1085 784/3, 934/3, 1938/1, 1940/1, 1941/1, 1945/1, 1946/3, 1947/1, 1948/1, 1950/1, 1959/1, 1963/1, 1964/1, 1968/5, 1968/3, 1971/1, 1972/1, 1973/1, 667/3, 848/5, 2015/1, 2016/1, 2019/1, 2020/1, 2023/1, 2024/1, 2027/5, 2027/3, 2028/1, 2031/1, 2032/1, 2033/1, 2037/1,

Jedn. ewid. Głogów Młp. – obr. Pogwizdów Nowy :

829 740/2, 655, 650 994/1, 995/1, 996/1,

Jedn. ewid. Głogów Młp. – obr. Miłocin :

355/1,354,176/7, 176/5, 179/1, 180/1, 185/1, 219/1, 226/1, 181/1, 220/4, 182/4, 182/6, 182/8, 183/1, 184/1, 335/3, 334/1, 225/1, 335/5, 335/6, 336/1, 337/3, 337/5, 338/1, 339/1, 340/1, 341/1,

Jedn. ewid. Rzeszów – obr. 226 Miłocin :

419/1, 420/1, 421/1, 422/1, 423/1, 416/1, 417/1, 418/1, 424, 425/1, 427/1, 426/1, 432/1, 433/1, 434/1, 437/1, 439/1, 441/1, 444/1,

Jedn. ewid. Rzeszów – obr. 213 Baranówka :

26, 99, 78, 445, 253/9, 487/5, 253/11,

Jedn. ewid. Rzeszów – obr. 207 Śródmieście

99/38.

            Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) od poniedziałku  do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 18 lutego 2015, godz. 15:42, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×