Obwieszczenie o wydanej decyzji przebudowy linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, szlak Sędziszów Małopolski-Trzciana

OBWIESZCZENIE

z dnia 28.05.2014 r.

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j.t.Dz.U.2013.267), w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz.U.2013.1594),

WOJEWODA PODKARPACKI

informuje

o wydaniu decyzji

znak : I-X.7840.2.15.2014, Nr 23/14 z dnia 19.05.2014 r.

o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap II, szlak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133,600 do km 142,400” w ramach zadania : „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka-granica państwa na odcinku Sędziszów Małopolski-Rzeszów Zachodni w km 133,600 – 154,900” w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E-30/C-E30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III” obejmujące :

–   przebudowę sieci gazowych wysokiego ciśnienia DN400 w istniejącym km 139,620

     i DN700 w istniejącym km 139,640,

–    zabezpieczenie gazociągu DN250 relacji Sędziszów Małopolski-Warzyce-

   w istniejącym km 135,550,

na działkach nr ewid. 1315 i 1316 obręb Klęczany, 526/2, 526/3 i 54/2 obręb Będziemyśl oraz 487 obręb Olchowa, na terenie kolejowym zamkniętym,

            Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×