Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalenia lokalizacji linii kolejowej, część szlaku Ropczyce – Sędziszów

OBWIESZCZENIE

         Stosownie do art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 16 poz. 94 z 2007 r. z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7820.6.2.2012, z dnia 16 maja 2013r. 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:„Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/CE30 odcinek Kraków – Rzeszów, część szlaku Ropczyce –  Sędziszów od km 125,075 do km 130,100 linii nr 91”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 w ramach Projektu: Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, dla PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji) 

  • Powiat: ropczycko – sędziszowski, jedn. ewid.: Ropczyce – Miasto

Obręb: Ropczyce – Pietrzejowa

992, 699/2, 702/2, 703/2, 1485

 Powiat: ropczycko – sędziszowski, jedn. ewid.: Ropczyce – Miasto

Obręb: Ropczyce – Witkowice

631, 506/1, 1541, 319/1, 317/1, 317/2, 319/2, 320, 324.

 

DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ

      (położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 

  • Powiat: ropczycko – sędziszowski, Jedn. ewid.: Ropczyce – Miasto

Obręb: Ropczyce – Pietrzejowa

1393 (1393/1, 1393/2), 1159/2 (1159/3, 1159/4), 1160 (1160/1, 1160/2), 1162 (1162/1, 1162/2), 1163 (1163/1, 1163/2), 1164/1 (1164/3, 1164/4), 1165 (1165/1, 1165/2), 1166 (1166/1, 1166/2), 1167 (1167/1, 1167/2), 1168 (1168/1, 1168/2), 1170 (1170/1, 1170/2), 1171 (1171/1, 1171/2), 1172 (1172/1, 1172/2), 1174/2 (1174/3, 1174/4), 1176 (1176/1, 1176/2), 1177 (1177/1, 1177/2), 1394 (1394/1, 1394/2), 1180 (1180/1, 1180/2), 1181 (1181/1, 1181/2), 699/1 (699/3, 699/4), 692 (692/1, 692/2), 702/1 (702/3, 702/4), 703/1 (703/3, 703/4), 704 (704/1, 704/2), 705 (705/1, 705/2), 706 (706/1, 706/2), 709 (709/1, 709/2), 897 (897/1, 897/2), 901 (901/1, 901/2), 1441/2 (1441/3, 1441/4), 1442 (1442/1, 1442/2), 1445 (1445/1, 1445/2), 1446 (1446/1, 1446/2), 1450/2 (1450/3, 1450/4), 1451 (1451/1, 1451/2), 1452/1 (1452/3, 1452/4), 1453 (1453/1, 1453/2), 1395 (1395/1, 1395/2, 1395/3), 1454/3 (1454/4, 1454/5), 1456 (1456/1, 1456/2), 1457 (1457/1, 1457/2), 932 (932/1, 932/2), 935 (935/1, 935/2), 962 (962/1, 962/2), 991 (991/1, 991/2), 990 (990/1, 990/2), 989 (989/1, 989/2), 1484 (1484/1, 1484/2, 1484/3), 1502/7 (1502/9, 1502/10), 1504 (1504/1, 1504/2), 1505 (1505/1, 1505/2), 1580 (1580/1, 1580/2). 

  • Powiat: ropczycko – sędziszowski, jedn. ewid.: Ropczyce – Miasto

Obręb: Ropczyce – Witkowice

28 (28/1, 28/2), 632 (632/1, 632/2), 633/2 (633/3, 633/4), 629/1 (629/2, 629/3), 321 (321/1, 321/2), 322 (322/1, 322/2), 323 (323/1, 323/2), 316/2 (316/3, 316/4), 325 (325/1, 325/2), 326 (326/1, 326/2), 327 (327/1, 327/2), 596/1 (596/3, 596/4), 328 (328/1, 328/2), 329 (329/1, 329/2), 1400 (1400/1, 1400/2), 1401 (1401/1, 1401/2), 1402 (1402/1, 1402/2), 1403 (1403/1, 1403/2), 1404 (1404/1, 1404/2), 1405 (1405/1, 1405/2), 1406 (1406/1, 1406/2), 1407 (1407/1, 1407/2), 1408 (1408/1, 1408/2), 1428 (1428/1, 1428/2), 561 (561/1, 561/2), 560 (560/1, 560/2), 557 (557/1, 557/2, 557/3), 379 (379/1, 379/2), 548/3 (548/4, 548/5), 450 (450/1, 450/2), 545 (545/1, 545/2), 519 (519/1, 519/2).

         (w nawiasie wskazano działki po podziale; wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję)

 

DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

  • Powiat: ropczycko – sędziszowski, jedn. ewid.: Ropczyce – Miasto

Obręb: Ropczyce – Pietrzejowa

560/4, 568/3, 569/3, 1159/2 (1159/3, 1159/4), 1160 (1160/1, 1160/2), 570/3, 571/3, 1162 (1162/1, 1162/2), 1163 (1163/1, 1163/2), 572/2, 573/2, 574, 1164/1 (1164/3, 1164/4), 1165 (1165/1, 1165/2), 576/2, 1166 (1166/1, 1166/2), 577, 581/2, 672, 673, 674/1, 674/2, 675, 676, 1393 (1393/1, 1393/2), 1178/1, 1180 (1180/1, 1180/2), 1181 (1181/1, 1181/2), 1394 (1394/1, 1394/2), 679, 680, 681, 683, 684, 1182, 1183, 1184, 687, 688, 1186, 692 (692/1, 692/2), 693, 698/1, 699/1 (699/1, 699/4), 1187, 1188, 1189, 702/1 (702/3, 702/4), 703/1 (703/3, 703/4), 704 (704/1, 704/2), 1191, 1391/1, 1392, 1395 (1395/1, 1395/2, 1395/3), 888, 343/2, 889, 1396, 1404, 890, 1405/5, 1407, 1408, 891, 893, 1409, 892, 1416, 1417, 1424, 895, 896, 1425, 1428, 1429, 897 (897/1, 897/2), 934, 898, 899, 901 (901/1, 901/2), 902, 1439, 1440/3, 1441/2 (1441/3, 1441/4), 903, 904, 905, 1442 (1442/1, 1442/2), 1445 (1445/1, 1445/2), 1446 (1446/1, 1446/2), 906, 907, 908, 909, 910, 925, 913, 923, 921, 915, 916, 917, 919, 924, 926, 920, 932 (932/1, 932/2), 933, 936, 993/1, 1470, 1471/2, 1472, 1473, 935 (935/1, 935/2), 942/4, 947, 1476, 948/1, 1477/3, 1478, 950, 951/2, 1480, 1481, 1482, 962 (962/1, 962/2), 991 (991/1, 991/2), 1483, 1484 (1484/1, 1484/2, 1484/3), 990 (990/1, 990/2), 989 (989/1, 989/2), 988, 1486, 1501/1, 135, 134, 133.        

  • Powiat: ropczycko – sędziszowski, jedn. ewid.: Ropczyce – Miasto

Obręb: Ropczyce – Witkowice

29, 30, 31/2, 64/1, 655, 312, 620/3, 618/10, 616, 617, 532/1, 327 (327/1, 327/2), 596/1 (596/3, 596/4), 596/2, 592, 591, 587, 586, 581/1, 1409, 1410, 1412, 1493, 566, 565, 1428 (1428/1, 1428/2), 374, 376, 377, 378, 379 (379/1, 379/2), 423, 1542, 547, 546/2, 450 (450/1, 450/2), 545 (545/1, 545/2), 544, 451, 1894, 542/6, 542/9, 542/17, 452, 453, 541/4, 541/2, 540, 1466, 1523, 1524, 538, 1525, 1526, 1527, 1528, 537, 1529, 1530, 534/1, 534/2, 534/3, 533, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 448, 491, 531, 530, 492, 493/1, 493/2, 527/2, 494, 495, 527/1, 523, 522, 498, 500, 518/1, 501.

(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym) 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, oraz w Urzędzie Miasta
i Gminy Ropczyce, ul. Kriesego 1 , w godzinach pracy ww. Urzędów.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Historia zmian:

  • 23 maja 2013, godz. 15:01, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×