Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalenia lokalizacji linii kolejowej rozbudowy i przebudowy linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska – Grabiny

OBWIESZCZENIE

z dnia 8 października 2014 r.

         Stosownie do art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7820.5.1.2014, z dnia 1 października 2014 r.

 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska – Grabiny od km 99.900 do km 105.450 linii 91”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica Państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80.200 – 111,500 w ramach Projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, dla PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

 

 1. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 

 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GOLEMKI:
  544,
 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GŁOWACZOWA:
  970,
 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GRABINY:
  658/2, 579/1, 728, 661,

 

 1. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren)

 

 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GOLEMKI:
  582, 545/1 (545/4, 545/5), 549 (549/1, 549/2, 549/3), 550 (550/1, 550/2), 553 (553/1, 553/2), 554 (554/1, 554/2), 556 (556/1, 556/2), 560/2 (560/3, 560/4), 561 (561/1, 561/2), 562 (562/1, 562/2), 563 (563/1, 563/2), 564 (564/1, 564/2), 565 (565/1, 565/2), 566 (566/1, 566/2), 573 (573/1, 573/2), 597 (597/1, 597/2),
 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GŁOWACZOWA:

722, 905 (905/1, 905/2), 917 (917/2, 917/1), 939 (939/1, 939/2), 940/1 (940/3, 940/4), 941/2 (941/3, 941/4), 942/10 (942/22, 942/23), 942/17 (942/18, 942/19), 942/9 (942/20, 942/21), 943 (943/1, 943/2), 961 (961/1, 961/2), 962/1 (962/3, 962/4), 963 (963/1, 963/2), 965 (965/1, 965/2), 966 (966/1, 966/2), 968 (968/1, 968/2), 969 (969/1, 969/2, 969/3), 972 (972/1, 972/2), 974/1 (974/8, 974/9), 974/7 (974/10, 974/11), 1073 (1073/1, 1073/2), 1075 (1075/1, 1075/2),

 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GRABINY:

495/1, 486 (486/1, 486/2), 487 (487/1, 487/2), 488/1 (488/3, 488/4), 490 (490/1, 490/2), 496 (496/1, 496/3, 496/2), 498 (498/1, 498/2), 499/2 (499/3, 499/4), 500 (500/1, 500/2), 501/2 (501/3, 501/4), 502/2 (502/3, 502/4), 503/2 (503/3, 503/4), 504/1 (504/5, 504/6), 505/3 (505/5, 505/6), 505/4 (505/7, 505/8), 506 (506/1, 506/2), 513 (513/1, 513/2), 514/1 (514/5, 514/6), 514/2 (514/3, 514/4), 516 (516/1, 516/2), 517/3 (517/4, 517/5, 517/6), 518/3 (518/6, 518/7), 577 (577/1, 577/2), 578 (578/2, 578/1, 578/3), 579/3 (579/5, 579/6), 579/4 (579/7, 579/8), 580/4 (580/6, 580/5), 620 (620/1, 620/2, 620/3), 628/7 (628/9, 628/10), 628/8 (628/11, 628/12), 630 (630/1, 630/2), 631/2 (631/3, 631/4), 632 (632/1, 632/2), 634/1 (634/5, 634/6), 635/4 (635/5, 635/6), 636 (636/1, 636/2), 637/2 (637/3, 637/4), 639 (639/1, 639/2), 640/2 (640/3, 640/4), 641/2 (641/3, 641/4), 642/2 (642/3, 642/4), 643/1 (643/3, 643/4), 643/2 (643/5, 643/6), 645/6 (645/7, 645/8), 646/2 (646/3, 646/4), 647/2 (647/3, 647/4), 648/2 (648/3, 648/4), 649/2 (649/3, 649/4), 650/2 (650/3, 650/4), 651/2 (651/3, 651/4), 652/2 (652/3, 652/4), 654/2 (654/3, 654/4), 655/2 (655/3, 655/4), 656/2 (656/3, 656/4), 657/2 (657/3, 657/4), 660/1 (660/3, 660/4), 660/2 (660/5, 660/6), 662 (662/1, 662/2)

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję

 

 1. DZIAŁKI POD PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY
  I BUDOWĘ TYMCZASOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH,

znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których inwestor będzie mógł prowadzić roboty budowlane w oparciu o uzyskane, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nimi na cele budowlane, bądź też w oparciu o zezwolenia uzyskane w odrębnym trybie:

 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GOLEMKI:

597/2 (597), 562/2 (562), 549/3 (549), 556/2 (556), 545/5 (545/1), 585, 586, 587, 588, 546, 525/2, 526,

 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GŁOWACZOWA:

968/2 (968), 940/4 (940/1), 941/4 (941/2), 942/21 (942/9), 917/1 (917), 941/1, 933, 651, 940/2, 971, 948/1, 1074,

 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GRABINY:

620/3 (620), 496/2 (496), 631/4 (631/2), 632/2 (632), 646/4 (646/2), 577/2 (577), 518/7 (518/3), 517/4 (517/3), 517/6 (517/3), 579/6 (579/3), 490/2 (490), 487/2 (487), 626/2, 660/6 (660/2), 659/1, 575/7, 575/6, 489, 494/2

* w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

 

          Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 703, oraz w Urzędzie Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, w godzinach pracy ww. Urzędów.

 

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×