Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

      Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-VI.7820.1.3.2017, z dnia 4 sierpnia 2017 r.

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 od km 131+671,00 do km 133+672,81, od km 133+925,66 do km 136+589,00, od km 136+717,00 do km 138+607,25 i od km 138+625,70 do km 144+716,11” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Ubieszyn:

448, 470,

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Tryńcza:

508/2, 823/2,

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Wólka Małkowa:

165, 308/1, 308/2,

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Gorzyce:

1672,

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Gniewczyna Tryniecka:

1110,

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Gniewczyna Łańcucka:

3313,

 • Powiat przeworski, Gmina Przeworsk, Obręb Gorliczyna:

2103/1, 2104, 2105/1, 2106/1, 2116/1,

 

 II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 • Powiat przeworski, Gmina Sieniawa, Obręb Sieniawa:

225/2, 1165, 225/1 (225/3, 225/4), 237 (237/1, 237/2), 238 (238/1, 238/2),

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Ubieszyn:

444, 756/2 (756/4, 756/5),

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Tryńcza:

508/1, 823/1,

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Gniewczyna Łańcucka:

3290 (3290/1, 3290/2), 3291 (3291/1, 3291/2), 3310 (3310/1, 3310/2), 3311 (3311/1, 3311/2), 3455 (3455/1, 3455/2), 3470/1 (3470/6, 3470/7), 3922 (3922/1, 3922/2), 3923 (3923/1, 3923/2), 3924 (3924/1, 3924/2),

 • Powiat przeworski, Gmina Przeworsk, Obręb Gorliczyna:

2102/1, 2123/1, 2544 (2544/1, 2544/2),

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję

 

III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

 • Powiat przeworski, Gmina Sieniawa, Obręb Sieniawa:

246, 249, 250, 259, 743, 795/3, 816, 818/1, 832, 834, 835, 1025, 1056, 1058, 1059/2, 1060, 1063, 1068,

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Ubieszyn:

278, 370, 397, 398, 413, 501, 509, 761/2, 768,

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Tryńcza:

1037, 1674/1,

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Wólka Małkowa:

133, 147, 288, 322,

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Gniewczyna Tryniecka:

937/5, 952, 976, 981, 982, 983,

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Gniewczyna Łańcucka:

3082, 3116, 3291/1 (3291), 3494, 3500, 3923/1 (3923), 3922/1 (3922), 3925,

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym

 

IV. DZIAŁKI STANOWIĄCE TERENY LINII KOLEJOWEJ:

 • Powiat przeworski, Gmina Tryńcza, Obręb Wólka Małkowa:

195/1, 195/2.

 

      Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, pokój 349a, III piętro oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, Urzędzie Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk i Urzędzie Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 w godzinach pracy ww. Urzędów.

      Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

      Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×