Odcinkowa budowa ubezpieczeń na potoku Husówka w km 4+270-4+275; 4+256-4+251, 4+012-4+017, 3+993-3+998

                                                                                                         INFORMACJA

              Zgodnie  z  art. 72  ust.  6  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)  informuję   o  wydaniu  decyzji  Nr 42/18  z  dnia  20.11.2018 r.,  znak:  I-V.7840.11.6.2018  o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Odcinkowa  budowa  ubezpieczeń  na  potoku  Husówka w km 4+270-4+275; 4+256-4+251, 4+012-4+017, 3+993-3+998 na działce nr 2733 w związku z budową dwóch przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1544 na działkach o nr ewid. 2733, 4169/3, 2719/4 obręb Husów, położonych w miejscowości Husów, gmina Markowa w ramach zadania pn.: „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949 – 4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie”, na nieruchomości o nr 2733 w obrębie 0001 Husów, jednostka ewidencyjna 181005_2 Markowa.

              Z   jej   treścią   oraz   dokumentacją   sprawy   można   się   zapoznać  w   Wydziale  Infrastruktury  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie,  ul.  Grunwaldzka 15, pokój  349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×