Odcinkowa regulacja koryta potoku Zawadka

INFORMACJA

              Zgodnie  z  art. 72  ust.  6  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska

oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)  informuję   o  wydaniu  decyzji  z  dnia  12.04.2018 r.,  znak:  I-V.7840.11.1.2018  (I-V.7840.1.7.2017)
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn: Odcinkowa  regulacja  koryta  potoku  Zawadka w km: 0+306,0 – 0+367,0; 0+399,0 – 0+441,0; 0+481,5 – 0+554,0; 5+933,0 – 6+523,5 oraz 6+579,0 – 6+621,0; 6+705,0 – 6+768,5; 6+782,0 – 6+837,5; 11+520,0 – 11+574,5; 11+818,0 – 11+868,0; 12+102,0 -12+238,0; 12+283,5 – 12+322,0; 12+858,0 – 12+957,0 na terenie miejscowości Paszczyna, Zawada, Stobierna i Stasiówka gm. Dębica, pow. dębicki oraz budowa i zabezpieczenie sieci wod-kan w km: 0+334,08; 6+004; 6+443,85; 6+454,84; 12+114,04; 12+283,75; 12+894,61; 12+896,28; 12+945,5; 12+950”, w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie”
– Etap 1,  
na nieruchomościach w obrębie:

– 0008 Paszczyna, o nr: 1210, 771, 770/2, 769/2, 763/3, 709/3, 709/4,

– 0014 Zawada, o nr: 1035/1, 1135/8, 1102/1, 106, 105/2, 311/4, 313, 314/4, 314/7, 314/2,
                                     320/6, 320/5, 327/1, 330/3, 337/3,

– 0013 Stobierna, o nr: 228, 148/2, 234, 231/5, 231/6, 233/1, 232/1, 197/5, 230, 229, 201/2,
                                       231/1, 202/2,

– 0012 Stasiówka, o nr: 1756, 1733, 172/4, 1758, 187, 1738/1, 186, 1594/3, 1582/1, 1641,
                                         176/3, 176/4, 176/2,

jednostka ewidencyjna 180304_2 Dębica gmina, powiat dębicki.

              Z   jej   treścią   oraz   dokumentacją   sprawy   można   się   zapoznać  w   Wydziale  Infrastruktury  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie,  ul.  Grunwaldzka 15, pokój  361, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 20 kwietnia 2018, godz. 07:17, użytkownik: Łukasz Fronc

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×