Przebudowa i budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka

   INFORMACJA

            Zgodnie  z  art. 72  ust.  6  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)  informuję   o  wydaniu  decyzji  z  dnia  17.07.2018 r.,  znak:  I-V.7840.11.4.2018  o zatwierdzeniu projektu budowlanego w Jasionce na działkach nr: 1867/224, 1867/255, 1867/257, 1867/265; jednostka ewidencyjna: 181613_2 Trzebownisko; obręb: 0001 Jasionka.

              Z   jej   treścią   oraz   dokumentacją   sprawy   można   się   zapoznać  w   Wydziale  Infrastruktury  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie,  ul.  Grunwaldzka 15, pokój  349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×