Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec”

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 16.04.2018r., Nr 12/18, znak: I-V.7840.7.5.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa:

– mostu kolejowego w km 20.807 położonego na działce nr ewid. 479/4 obręb 0002 Czudec, na terenie gminy Czudec,

– mostu kolejowego w km 37.398 położonego na działkach nr ewid. 1522 obręb 0008 Dobrzechów, na terenie gminy Strzyżów oraz nr ewid. 235 obręb 0012 Tułkowice, na terenie  gminy Wiśniowa,

– wiaduktu kolejowego w km 27.536 położonego na działce nr ewid. 288 obręb 0010 Glinik – Charzewski, na terenie miasta i gminy Strzyżów,

– nowego peronu jednokrawędziowego przystanek osobowy Markuszowa położonego na działce nr ewid. 235 obręb 0012 Tułkowice, na terenie  gminy Wiśniowa,

na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach zadania pn:. Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec”.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 352,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 16 kwietnia 2018, godz. 10:55, użytkownik: Łukasz Fronc

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×