„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 11.349 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło, na działce 1699/1 obręb 3 Lutoryż na terenie miasta i gminy Boguchwała, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała-Czudec”.

                                                                                                     I N F O R M A C J A

        Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 29.12.2017r., nr 56/17, znak: I-V.7840.2.31.2017, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 11.349 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło, na działce 1699/1 obręb 3 Lutoryż na terenie miasta i gminy Boguchwała, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała-Czudec”.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 12 kwietnia 2019, godz. 09:19, użytkownik: Katarzyna Nalepa

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×