Rozbudowa przejścia podziemnego w Ropczycach

 

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 22.12.2017r., Nr 49/17, znak: I-V.7840.2.49.2017, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa przejścia podziemnego w Ropczycach w km 123,960 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, poprzez dobudowę szybów windowych, na dz. nr ew. 13/11 obręb 0001 Ropczyce, na terenie miasta i gminy Ropczyce, na terenie kolejowym zamkniętym.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 563, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×