Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Jasionkę i Wólkę Podleśną

  INFORMACJA

             Zgodnie  z  art. 72  ust.  6  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)  informuję   o  wydaniu  decyzji  z  dnia  6.06.2018 r.,  znak:  I-V.7840.1.10.2018  o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn: Rozbudowa  sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Jasionkę i Wólkę Podleśną. Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 ø225×13,4 oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 SDR17 ø225×13,4 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i ekspresowej:

– pod drogą wojewódzką nr 878 relacji Stobierna – Rzeszów – Dylągówka w km 464+798 
   – sieć wodociągowa

– pod projektowaną drogą wojewódzką nr 869 łączącą Węzeł A4 Rzeszów Zachodni
   z węzłem S-19 Jasionka w km 0+052 – sieć wodociągowa

– pod projektowaną drogą wojewódzką nr 869 łączącą Węzeł A4 Rzeszów Zachodni
   z węzłem S-19 Jasionka w km 0+054 – sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

–  pod drogą ekspresową S19 w km 464 + 843 –sieć wodociągowa

–  pod drogą ekspresową S19 w km 464+845 – sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,

w m. Jasionka, gmina Trzebownisko, na nieruchomościach: o nr 2166, 3366/7 i 3943
w obrębie 0001 Jasionka, jednostka  ewidencyjna 181613_2 Trzebownisko.

               Z   jej   treścią   oraz   dokumentacją   sprawy   można   się   zapoznać  w   Wydziale  Infrastruktury  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie,  ul.  Grunwaldzka 15, pokój  361, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×