w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka”

I N F O R M A C J A

 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze z.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 16.12.2015r. znak: I-X.7820.2.4.2015, zmieniającej decyzję z dnia 20.03.2012r. znak: I-X.7820.2.1.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia w  Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka”

w zakresie przystosowania zaprojektowanego pobocza docelowej drogi kołowania DK-F dla samolotów kodu E do ruchu małych samolotów kodu A i B, które stanowić będzie łącznik drogi startowej w rejonie progu na kierunku 27 z drogą patrolową – drogą kołowania DK-G.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×