Postanowienie NSA sygn. akt II GZ 546/11

Zaniechanie przekazywania stronie korespondencji przez osobę upoważnioną przez tą stronę do jej odbioru nie jest okolicznością wskazującą na brak winy w uchybieniu terminu.