Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2013 r. nr P.II. 4131.2.86.2013

Rada Gminy nie może określać zasad dotyczących doręczeń oraz umorzenia postępowania administracyjnego, gdyż kwestie te w sposób wyczerpujący zostały uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. Organ wykonujący kompetencje prawodawcze zawarte w upoważnieniu ustawowym obowiązany jest działać ściśle w ramach tego upoważnienia. Nie jest zatem uprawniony ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. Odstąpienie od tej zasady stanowi istotne naruszenie prawa i daje podstawę do podjęcia stosownego rozstrzygnięcia przez organ nadzoru. Powtórzenie regulacji ustawowych, ich uzupełnienie, modyfikacja w przepisach ustanawianych przez radę jest niezgodne z zasadami legislacji, jako zbędne, dezinformujące i mogące prowadzić do sprzecznej z intencjami ustawodawcy interpretacji przepisów.

Historia zmian:

  • 11 września 2013, godz. 09:38, użytkownik: Iwona Pezdan

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×