Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2013 r. nr P-II.4131.2.4.2013 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013r. poz. 426)

Rada wprowadziła zakaz usytuowania punktów alkoholowych na obiektach, w których z mocy ustawy zakazana jest sprzedaż napojów alkoholowych. Podkreślić należy, że uchwała rady gminy, wydana na podstawie omawianego upoważnienia, nie może zawierać w sobie powtórzenia treści normatywnej zawartej w ustawie. Naruszenie tej zasady techniki prawodawczej stanowi, przede wszystkim, nieuprawnione wejście prawodawcy miejscowego w sferę kompetencji zastrzeżonych wyłącznie dla ustawodawcy (twórcy prawa powszechnie obowiązującego), co może wywołać u adresatów norm wadliwe przekonanie, że transponowane na grunt lokalny normy prawa powszechnie obowiązującego, są jedynie normami prawa miejscowego, które wiążą wyłącznie na obszarze właściwości lokalnego prawodawcy.

Historia zmian:

  • 8 maja 2013, godz. 13:01, użytkownik: Iwona Pezdan
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×