Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 lipca 2013r. nr P-II. 4131.2.105.2013

Wyrażenie woli o powierzeniu wykonania zadań innej gminie w drodze porozumienia międzygminnego należy do wyłącznej właściwości rady gminy, natomiast złożenie oświadczenia woli o zawarciu porozumienia należy do kompetencji organu uprawnionego do reprezentacji gminy na zewnątrz. Organ gminy może stanowić prawo lecz tylko na obszarze działania tego organu i tylko na podstawie przyznanego mu upoważnienia i przysługujących mu kompetencji, wynikających z jego zadań. Powierzenie w drodze porozumienia międzygminnego zadań do wykonania na podstawie art. 74 ustawy o samorządzie gminnym nie oznacza możliwości przekazania kompetencji do stanowienia prawa miejscowego w danej mierze przez inną gminę. Wyklucza to przede wszystkim brzmienie cytowanego przepisu art. 94 Konstytucji, z którego a contrario należy wywieść brak podstaw prawnych do tego, by właściwy organ gminy swoje uprawnienia do stanowienia prawa lokalnego na własnym obszarze działania mógł przekazywać organom innej gminy. Na tle tej konstytucyjnej normy prawnej organ gminy może stanowić prawo, lecz tylko na obszarze działania tego organu. Analogicznie sprzeciwia się temu treść normatywna art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wobec którego przepis art. 74 tej ustawy nie ma charakteru lex specialis.

Historia zmian:

  • 11 września 2013, godz. 09:37, użytkownik: Iwona Pezdan

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×