Uchwała SN z dnia 24 maja 2012 sygn. akt II GPS 1/12

Negatywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie osobie niepełnosprawnej, bezrobotnej, jednorazowych środków z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, następuje w formie decyzji administracyjnej.