Ustawa z 10 maja 2013r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 6.06.2013r. poz. 654)

Weszła w życie: 7 lipca 2013r.

Nowelizacja nakłada na sędziów obowiązek ustalania numeru PESEL pozwanego (dłużnika). Jeżeli powód nie wskaże numeru PESEL pozwanego, jego ustalenie będzie obowiązkiem sądu. Ten będzie zwracał się do bazy PESEL, a w razie wątpliwości będzie zwracał się do powoda do podania dodatkowych danych pozwanego. Jeżeli mimo to nie ustali numeru PESEL (NIP) pozwanego to nie nada sprawie biegu. Sąd będzie mógł skazać na grzywnę powoda lub pełnomocnika, który podał nieprawidłowe dane w złej wierze lub wskutek niestaranności.

Historia zmian:

  • 11 września 2013, godz. 09:33, użytkownik: Iwona Pezdan

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×