Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw z 8 września 2011 Nr 187 poz. 1110

Ustawa  z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie:2011-10-09