Wyrok NSA II OSK 1371/13

Jeżeli wniosek mieszkańców spełnia określone w ustawie wymogi formalne, to rada gminy nie może podjąć uchwały odmawiającej zorganizowania referendum. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym rada gminy bada jedynie, czy wniosek mieszkańców w sprawie referendum spełnia wymogi ustawy oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem.

Historia zmian:

  • 11 września 2013, godz. 09:36, użytkownik: Iwona Pezdan