Wyrok NSA sygn. akt II OSK 1363/12

Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w trakcie kadencji stosuje się przepisy dotychczasowe na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. nr 21, poz. 113 ze zm.) Skoro więc do tych wyborów stosuje się prawo dotychczasowe, to także do wygaśnięcia mandatu radnego z powodu zrzeczenia się mandatu powinien mieć zastosowanie dotychczasowy reżim wyborczy czyli ustawa z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×