Wyrok NSA sygn. akt II OSK 1408/12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może zmieniać przeznaczenia nieruchomości określonego w studium, nawet jeżeli przewidziano w nim możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających. Nie oznaczają one bowiem możliwości zmiany przeznaczenia. Zmianę przeznaczenia w planie musi więc poprzedzać zmiana samego studium. Wyrok zapadł wskutek skargi na plan miejscowy w którym przekwalifikowano działki przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną na budownictwo jednorodzinne. Studium przewidywało, że na tym obszarze dopuszczalna jest lokalizacja zabudowy wielorodzinnej, a tylko wyjątkowo jednorodzinnej. Rozpatrujący skargę WSA w Krakowie podkreślił, że w istocie byłoby to więc poszerzenie istniejącej zabudowy jednorodzinnej o nowy obszar.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×