Drukuj

Wyrok NSA z 17 czerwca 2014 r. sygn. akt II OSK 825/14

Sprawa proponowana do rozstrzygnięcia w drodze referendum, określona we wniosku o przeprowadzenie referendum za pomocą pytań, powinna być tożsama ze sprawą, którą wcześniej przedstawiono mieszkańcom na kartach, zabiegając o ich poparcie.