Wyrok NSA z 2012-09-18 sygn. akt I OSK 2152/11

 

Wyrok NSA z 2012-09-18 sygn. akt I OSK 2152/11

Możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji z […] października 1975 r. w przedmiocie przejęcia na własność Skarbu Państwa za spłaty pieniężne działki gruntu nr […], jednakże tylko w części dotyczącej działki nr [B]/[Z], ponieważ nadal stanowi ona własność Skarbu Państwa, pozostając we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. W stosunku do pozostałych działek powstałych w wyniku podziału działki oznaczonej nr […] z uwagi na wystąpienie nieodwracalnych skutków prawnych – zmiany właściciela tych nieruchomości – nie zachodzi możliwość stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji

Z nieodwracalnością skutków prawnych decyzji w rozumieniu cyt. art. 156 § 2 k.p.a. mamy do czynienia wówczas, gdy skutków prawnych, wywołanych przez decyzję, organ administracji publicznej w ramach swoich uprawnień nie jest władny odwrócić na drodze postępowania administracyjnego (wyrok NSA z 13 grudnia 2005 r., I OSK 444/05).

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×