Wyrok NSA z 8 maja 2012r. sygn. akt II OSK 469/12

Z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.) nie wynika, żeby rada gminy została upoważniona do wydania w uchwalanym przez nią regulaminie utrzymania czystości i porządku generalnego zakazu magazynowania odpadów rozumianego jako element prowadzenia działalności gospodarczej. Kwestię tę reguluje art. 63 ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010, nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), który stanowi, że magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz ma tytuł prawny.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×