Wyrok NSA z 9 lipca 2013r. sygn. akt II OSK 1418/13

Zarządzanie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) polega na posiadaniu kompetencji do podejmowania wiążących decyzji w zakresie prowadzonej działalności. Nie oznacza to więc faktycznego podejmowania konkretnych czynności wchodzących w zakres zarządzania.

Stwierdzenie bycia „zarządzającym działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego” w rozumieniu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie wymaga uzasadnienia, że dana osoba podejmowała konkretne czynności wchodzące w zakres „zarządzania”. „Zarządzenie działalnością gospodarczą” polega na posiadaniu kompetencji do podejmowania wiążących decyzji w zakresie prowadzonej działalności. Takie kompetencje posiadał radny, jako członek zarządu Spółdzielni, który jest organem uprawnionym do kierowania i reprezentowania. Nie jest wobec tego istotne, czy figurując w Rejestrze jako członek zarządu Spółdzielni podejmował jakieś konkretne czynności

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×