Drukuj

Wyrok NSA z dnia 1 września 2011r. I OSK 626/11

Urząd musi podjąć postępowanie, jeżeli nie było przesłanek jego zawieszenia. W postępowaniu o wznowienie organ administracyjny musi rozważyć czy zachodziły przesłanki zawieszenia. Jeżeli takowych nie było organ musi podjąć postępowanie.