Drukuj

Wyrok NSA z sygn. akt II OSK 1760/10

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zalicza się do inwestycji celu publicznego. Nie ma znaczenia, że jest to inwestycja prywatna dla celów zarobkowych. O charakterze inwestycji przesądza jej dostępność dla użytkowników, a nie to, czy będzie ją realizował podmiot państwowy czy prywatny. Podstawą odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nie może być naruszenie ładu przestrzennego.