Drukuj

Wyrok SN sygn. akt I CSK 408/11

Nieruchomość wykorzystywana przez lata jako droga publiczna nie może być przedmiotem zasiedzenia mimo, że gmina ponosiła przez ponad 30 lat koszty administrowania i utrzymania ulicy oraz mimo, że biegnie pod nią gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Świadczy to bowiem o tym, że władanie gminy nieruchomością nie było posiadaniem dla siebie, ale dla dobra innych, określanym władztwem publicznym, które nie prowadzi do zasiedzenia.                 W konsekwencji właścicielowi gruntu należy się odszkodowanie za przejęcie go na drogę publiczną, a uwzględnienie wniosku o zasiedzenie mogłoby prowadzić do obejścia tego prawa.