Wyrok SN z 21.09.2011r. sygn. akt I CSK 719/10

Jeżeli działka była przeznaczona na drogę to jako taka była i jest wyłączona z obrotu (res extra comercium) i nikt poza Skarbem Państwa (drogi krajowe) czy jednostką samorządu (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne) nie może być jej właścicielem i nie może jej zasiedzieć. Od 1 stycznia 1999r. grunt pod drogą publiczną może być własnością tylko Skarbu Państwa albo samorządu (art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych).

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×