Wyrok TK z 10 lipca 2012r. sygn. akt P 15/12

 Hipoteka nie może obciążać wszystkich nieruchomości, które powstaną po zniesieniu współwłasności.

Trybunał orzekł o niekonstytucyjności art. 76 ust. 1 zd. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który przewiduje, że po podziale nieruchomości hipoteka, która była na niej ustanowiona, obciąża wszystkie nieruchomości utworzone na skutek podziału (hipoteka łączna). Zdaniem Trybunału cena jaką płacą współwłaściciele w stosunku do korzyści, jakie odnoszą wierzyciele jest nieproporcjonalnie wysoka.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×