Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 23 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 735/14

Gmina może żądać należności od następcy prawnego, który przejął prawa do nieruchomości. Postanowienia umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste wiążą nie tylko pierwotnego użytkownika wieczystego, ale także podmioty, które wtórnie nabędą od niego to prawo. Dotyczy to w szczególności celu i terminu zagospodarowania działki. Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×