Wyrok WSA w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk 534/11

Uchwały o likwidacji szkoły nie trzeba ogłaszać. Sąd przypomniał, że uznanie określonej regulacji prawnej za akt prawa miejscowego wymaga stwierdzenia, iż spełnia on wymogi stawiane takim aktom w płaszczyźnie konstytucyjnej, ustrojowej oraz merytorycznej. Taki akt musi być ustanowiony przez organy samorządu terytorialnego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ogłoszony i powszechnie obowiązujący na obszarze działania organów, które go ustanowiły. Normy aktu prawa miejscowego muszą mieć charakter normatywny, a normy w nich zawarte powinny być generalne i abstrakcyjne. Generalność oznacza określenie adresata przez wskazanie cech, zaś abstrakcyjność, że nakazywane, zakazywane lub dozwolone postępowanie ma mieć miejsce w powtarzalnych okolicznościach, a nie w konkretnej sytuacji.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×